نمايش خبر
1397/07/10

چهارمین جلسه شورای دانش آموزی پایه یازدهم

عناوین مورد بحث در چهارمین جلسه شورای دانش آموزی پایه یازدهم چهارشنبه مورخ ۴ مهر :

🚫 غایب جلسه: آقای هاشمی زاده

✅ طرح کانال درسی: تجمیع تمام کانال های درسی در یک کانال برای منظم تر شدن مباحث با هشتگ درس مخصوص (در دست پیگیری قرار گرفت)

✅ جلسه هفتگی: مکان و زمان دقیق جلسات بدست مسؤلان مربطه در دست پیگیری قرار گرفت.

✅ مشکل کمبود جا در نهارخوری: مشکل اطلاع رسانی و در جهت رفع آن اقدام خواهد شد.

✅ بررسی قسمت پایه یازدهم در سایت مدرسه

✅ نوبت بازی: زمان دقیق نوبت های بازی بزودی اعلام خواهد شد.

✅ اردو: مکان و زمان دقیق اردو در دست پیگیری قرار دارد.

✅ اساسنامه خیریه: چارچوب اصلی خیریه برای جلسات بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

✅ زمان جلسات شورا: یکشنبه ها ساعت ۱۲:۰۵