نمايش خبر
1397/07/25

بازدید دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان مفید از نمایشگاه نانو


در هفته جاری پژوهشگران حوزه نانو در پایه های دهم و یازدهم از نمایشگاه نانو بازدید کردند، همچنین دو نفر دانش آموزان ما در این نمایشگاه غرفه داشتند.


غرفه دانش آموزان دبیرستان مفید