نمايش خبر
1397/08/18

صورتجلسه نخستین نشست انجمن پایه یازدهم در سال تحصیلی ٩٨-١٣٩٧

• زمان تشكيل جلسه : روز چهارشنبه تاريخ 2 آبان 97 ساعت ۱۶

• حاضرين جلسه :
آقایان سید رضا معصومی نژاد - علی پورنقی - امید مهرابی - ایرج رضی - بهمن صفایی و خانم ها حاتمی- شاهی-جلال وندی-حسن پور• دستور جلسه :
١- انتخاب رئيس ، نائب رئيس و دبير انجمن پايه يازدهم
٢- ارائه گزارش آموزشی و تربيتی توسط مدير ومشاور محترم پايه و هم انديشی لازم

• مصوبات جلسه و محورهای گفتمان :
۱- هیئت رئیسه انجمن پایه یازدهم به اتفاق آراء به این شرح تعیین و انتخاب شدند :
رئیس انجمن پایه: جناب آقای علی پورنقی
نایب رئیس انجمن پایه: سرکار خانم حاتمی
دبیر انجمن پایه: سرکار خانم حسن پور

۲- محورهای گزارش و مباحث ارائه شده توسط جناب آقای معصومی نژاد:
۲-۱) ابراز رضایت نسبی از شیب آغازین مطالعاتی و فرآیند انجام تکالیف درسی و سطح نتایج آزمونهای دانش آموزان دوره ۴۰ بویژه ترکیب رتبه های اخذ شده در اولین آزمون جامع هماهنگ به تفکیک رشته های تجربی و ریاضی
۲-۲) اهمیت دفتر برنامه ریزی و ضرور‌‌ت ارتقاء آموزش برنامه ریزی و اقدامات تکمیلی
۲-۳) تاکید بر ضرورت حضور حداکثری دانش آموزان و مشارکت فعال در برنامه ساعات کارگروهی و تاثیر آن در افزایش بهره وری آموزشی و مهارتی ضمن ملاحظه مراقبت از بروز فشارهای غیرمتعارف

• مصوبات :
۱- مقرر شد با تقویت و تكميل گروه پيام رسان موجود از سنوات تحصيلی گذشته و بروزرسانی و عضوگیری حداکثری از یکایک اولیاء محترم دانش آموزان دوره ٤٠ فرایند مشارکت گفتمان و اطلاع رسانی پویا حاصل شود.
۲- ضمن بررسی توانمندیها و تجارب و دامنه تحصیلات و اشتغال اولیاء گرامی توسط اعضاءانجمن بمنظور بسترسازی مشارکت شایسته با تشکیل گروههای تخصصی امکان نظرسنجی و ارزیابی موضوعی و دوره ای محقق شود.
۳- در خصوص بازنگری و تدوین سرفصل های جديد و موضوعات کلیدی دانش افزایی خانواده ضمن نیازسنجی و هم اندیشی با گروه های اولیاء ، نسبت به معرفی مدرسین مجرب خصوصاً از جمع اولیاء ، پیشنهادات مربوطه بمنظور اجرای قالب های آموزشی و بازآموزی نوین تجمیع و برنامه ریزی شود.
۴- بمنظور جلب مشارکت در برنامه ویژه اربعین که به همت دانش آموزان و حمایت اولیاء گرامی در حال تدارك است ، اطلاع رسانی و هماهنگی شايسته صورت پذيرد.