نمايش خبر
1397/11/28

هفته بزرگداشت شهدای دبیرستان مفید

هفته بزرگداشت شهدای دبیرستان مفید از روز شنبه چهارم تا پنجشنبه نهم اسفند ماه سال ١٣٩٧ در دبیرستان مفید برگزار خواهد شد.
آدرس : خیابان آزادی - خیابان حبیب الله - بلوار شهید تیموری (به سمت یادگار) - نبش کوچه شهید عموزاده - دبیرستان دوره دوم مفید