نمايش خبر
1397/12/11

کسب رتبه های اول و دوم (رشته گلایدر) و رتبه اول (رشته راکت آبی) در مسابقات ملی فجرکاپ بسیج

دانش آموزان پایه دهم در مسابقات ملی فجر کاپ بسیج در رشته گلایدر دست پرتاب رتبه های اول و دوم را کسب کردند.

کسب این مقام را به این عزیزان، خانواده محترم و مربیان دلسوزشان تبریک می گوییم و برایشان در تمامی مراحل زندگی توفیق و پیروزی آرزو داریم.

رتبه اول : آقایان بزرگی و قرقچیان رتبه دوم: آقایان مسگری، للهی و علیزاده
مسابقات ملی فجر کاپ بسیج مسابقات ملی فجر کاپ بسیج


همچنین این گروه ها (هر دو) در مسابقه راکت آبی مقام اول را در مسافقات فجرکاپ بسیج کسب کردند.