نمايش خبر
1397/12/16

پذیرفته شدن مقاله دانش آموزان پایه یازدهم در رشته نانو برای شرکت در «کنگره سرامیک ایران»

به اطلاع می رساند مقاله دو نفر از عزیزان پایه یازدهم در رشته نانو برای شرکت در «کنگره سرامیک ایران» پذیرفته شده است.

دوازدهمین کنگره سرامیک ایران


عنوان مقاله: «سنتز میکرو ذرات تغییر فاز دهنده Paraffin@Sio2 و بررسی عملکرد آن در پارچه ویسکوز مورد استفاده در لباس آتش نشانی» می باشد که توسط آقایان امیرحسین خدارحمی و عرفان قنبری دانش آموزان پایه یازدهم به این کنگره ارسال شده است.

این موفقیت را به این عزیزان و مربیان آنها تبریک می گوییم و آرزو می کنیم در کنگره نیز ارائه خوبی داشته باشند.کسب این مقام را به این عزیزان، خانواده محترم و مربیان دلسوزشان تبریک می گوییم و برایشان در تمامی مراحل زندگی توفیق و پیروزی آرزو داریم.

شایان ذکر است دوازدهمین دوره این کنگره 10 و 11 اردیبهشت 98 در دانشگاه امیرکبیر برگزار خواهد شد.

دوازدهمین کنگره سرامیک ایران