نمايش خبر
1398/02/08

کسب رتبه برتر مسابقه دانش آموزی نور (جایزه المصطفی) توسط دانش آموزان دبیرستان مفید


آقایان ارمیا اعتمادی، محسن برزگری و سید امیرحسین سیدعلی از دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان مفید موفق به رتبه برتر مسابقه دانش آموزی نور (جایزه المصطفی) در موضوع آونگ لیساژو شدند.
کسب این موفقیت را به این عزیزان، خانواده های محترم و دبیران گرامی شان تبریک عرض می نماییم.