نمايش خبر
1398/02/09

کسب مدال نقره در جشنواره کفا (کاپ فیزیک ایران)


آقایان امیرحسین زارعیان، بهراد بهرامی، دانیال آتش بیز از دانش آموزان پایه دهم دبیرستان مفید موفق به کسب مدال نقره در جشنواره کفا (کاپ فیزیک ایران) شدند.
کسب این موفقیت را به این عزیزان، خانواده های محترم و دبیران گرامی شان تبریک عرض می نماییم.