نمايش خبر
1398/02/10

پذیرفته شدن مقاله دانش آموزان دبیرستان مفید در کنفرانس بین المللی فناوریهای جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

مقاله آقایان متین اسماعیل زاده و امیدفرخ زاد (پایه یازدهم) با عنوان «ساخت پوشش خود ترمیم شونده برای افزایش مقاومت لوله های نفت در برابر خوردگی» در کنفرانس بین المللی فناوریهای جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی پذیرفته شده است.
این کنفرانس توسط انجمن مهندسی گاز ایران روز 14 اردیبهشت 98 در دانشگاه تهران برگزار می شود و دانش آموزان دبیرستان مفید نیز در این کنفرانس به عنوان تنها گروه دانش آموزی ارائه شفاهی خواهند داشت. برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد این کنفرانس روی اینجا کلیک نمایید.
این موفقیت را به این عزیزان، دبیران و خانواده محترمشان تبریک میگوییم و تداوم موفقیت شان در ارائه شفاهی دعا می کنیم.