نمايش خبر
1398/02/16

حضور موفق دانش آموزان پژوهش گر رشته نانو دبیرستان مفید در کنفرانس بین المللی فناوریهای جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی


آقایان متین اسماعیل زاده و امیدفرخ زاد از دانش آموزان پژوهش گر رشته نانو و پایه یازدهم دبیرستان مفید در کنفرانس بین المللی فناوریهای جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی حضور یافته و مقاله خود را با عنوان «ساخت پوشش خود ترمیم شونده برای افزایش مقاومت لوله های نفت در برابر خوردگی» ارائه نمودند و پس از اتمام داوری، مقاله این عزیزان در پایگاه ISC به ثبت رسید.
این موفقیت را به این عزیزان، دبیران و خانواده محترمشان تبریک میگوییم و از خداوند منان تداوم موفقیت شان را خواستاریم.