نمايش خبر
1398/02/27

کسب مقام اول چهارمین دوره جشنواره ابن سینا در رشته نجوم و فیزیک توسط آرشا نیکسا


کسب مقام اول در چهارمین دوره جشنواره ابن سینا در رشته نجوم و فیزیک توسط آرشا نیکسا دانش آموز پایه دهم دبیرستان مفید، با موضوع "دوگانگی ذره - موجی در اطراف سیاهچاله ها" را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک می گویییم.
شایان ذکر است ایشان سهمیه شرکت در مسابقه جهانی علوم و اختراعات را نیز کسب کرده اند.