نمايش خبر
1398/03/20

پایگاه تابستانی ١٣٩٨

قابل توجه دانش آموزان ورودی جدید (پایه دهم)
پایگاه تابستانی از ۵ مرداد تا ۱۴ شهریور در روزهای یکشنبه الی چهارشنبه برگزار می گردد.
شامل: کلاسهای مهارتی ، زبان ، هنر ، پژوهش ، ورزش ، کلاسهای درسی و برنامه های اردویی می باشد.