نمايش خبر
1398/03/26

نتایج آزمون ورودی میان پایه دبیرستان مفید

1) دانش آموزان شرکت کننده در آزمون میان پایه، دوازدهم ریاضی- تجربی و یازدهم تجربی، حد نصاب علمی را کسب ننموده اند.

2) اسامی دانش آموزان پذیرفته شده در مرحله ی اول آزمون میان پایه، یازدهم ریاضی، به شرح زیر می باشد:
1: سید محمد احمدی نژاد
2: رضا حاجی باقری
3: محمد مهدی رضوان
4: سید مهدی کمالی

لازم به ذکر است، با دانش آموزان قبول شده در مرحله اول، جهت معارفه حضوری تماس گرفته خواهد شد.