نمايش خبر
1398/04/02

تعیین سطح زبان دانش آموزان پایه دهم (ورودی جدید)

لازم است دانش آموزانی که در دوره اول، در دبیرستان مفید نبوده اند جهت تعیین سطح زبان روز چهارشنبه ۵ تیر ساعت ۸ صبح به دبیرستان مراجعه نمایند.
ضمنا درمدرسه دوره های زبانهای عربی، فرانسه و اسپانیولی نیز برگزار می گردد. متقاضیان حداکثر تا همان روز چهارشنبه به جناب آقای معدن نژاد یا جناب آقای وصال اعلام نمایند. (حضوری یا تلفنی)