نمايش خبر
1398/07/10

نمايشگاه دستاوردهای هنری و مهارتی دانش آموزی در تابستان ۹۸

نمايشگاه دستاوردهای هنری و مهارتی دانش آموزی در تابستان ۹۸ روز سه شنبه مورخ ۹ مهر ۱۳۹۸ برگزار گردید.