نمايش خبر
1398/07/10

جلسه معلمین پژوهش

جلسه معلمین پژوهش با حضور آقای معصومی نژاد راهبر آموزشی و آقای بشارت مدیر آموزشی دبیرستان امروز چهارشنبه ۱۰ مورخ شهریور ۱۳۹۸ برگزار گردید.