نمايش خبر
1398/07/11

دومین جلسه اولیا و مربیان ‌پایه یازدهم

دومین جلسه اولیا و مربیان ‌پایه یازدهم روز چهارشنبه مورخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸ با موضوعات زیر برگزار گردید :

• ارائه آقای شهروی پیرامون "خانواده کارآمد"
• توضیحات آقای شعاعی پیرامون مسائل و امور جاری دوره ۴۱ در پایه یازدهم از قبیل کارگروهی، کلاس های انجمن و زبان، جلسات هفتگی و ...
• انتخابات انجمن اولیا و مربیان توسط آقای حسینی
• توزیع کارنامه تابستانی دانش آموزان