نمايش خبر
1398/07/17

دومین همايش علمی دبيرستان مفيد در سال تحصیلی جدید با موضوع بزرگداشت حافظ


دومین همايش علمی دبيرستان مفيد در سال تحصیلی جدید با موضوع بزرگداشت حافظ امروز یکشنبه مورخ ۱۷ مهر ماه ۹۸ با ارائه جناب آقای فکوری برگزار گردید.