معرفی
مرتضی حاج ابراهيمی
معلم راهنمای پایه دهم، دبیر مشاوره، ادبیات و زبان فارسی پايه دهم
مصطفی حقگو
معلم راهنمای پايه دهم، دبیر تربیت بدنی١ پایه دهم
علی شهروی
معلم راهنمای پایه دهم، دبير جبر پايه دهم
ملاقات ها
با هماهنگی دفتر روابط عمومی
تابلوی اعلانات