معرفی
علی اصغر حیدری فروز
معلم راهنمای پايه یازدهم، دبیر تعليمات دينی پایه سوم، دبیر هندسه پایه دهم
ملاقات ها
با هماهنگی دفتر روابط عمومی
تابلوی اعلانات