معرفی
علی شهروی
مسئول پایه دهم، دبير جبر پايه دهم
علی اصغر حیدری فروز
معلم راهنمای پايه دهم، معلم راهنمای پايه یازدهم، دبیر تعليمات دينی پایه یازدهم، دبیر هندسه پایه دهم
پوریا علینقی
معلم راهنمای پایه دهم، دبير ریاضی جدید پايه دهم
علی صدری
دبیر آمار و احتمال پایه یازدهم
رضا دهقانی
دبیر حسابان پایه یازدهم
محمد برازنده
دبیر ریاضی پایه یازدهم تجربی
شکرالله برازنده
دبیر هندسه پایه یازدهم
منصور آقاخانی
دبیر هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی
احسان ايزدپناه
دبیر دیفرانسیل پیش دانشگاهی
رسول حاجی زاده
دبیر ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی
فايل های درسی