معرفی
علی شهروی
مسئول پایه دهم، دبير جبر پايه دهم
علی اصغر حیدری فروز
مشاور پايه دهم، مشاور پايه یازدهم، دبیر تعليمات دينی پایه یازدهم، دبیر هندسه پایه دهم
علی علی اصغری صدری
دبیر ریاضی پایه یازدهم تجربی
پوریا علینقی
معلم راهنمای پایه دهم، دبير ریاضی جدید پايه دهم
محمدرضا دهقانی
دبیر آمار و احتمال پایه یازدهم
محمد برازنده
دبیر حسابان پایه یازدهم
شکرالله برازنده
دبیر هندسه پایه یازدهم
منصور آقاخانی
دبیر هندسه تحلیلی پایه دوازدهم
علی رفیعی
دبیر دیفرانسیل پایه دوازدهم
رسول حاجی زاده
دبیر ریاضیات گسسته پایه دوازدهم
فايل های درسی