معرفی
منصور آقاخانی
معلم راهنمای پیش دانشگاهی، دبير هندسه (تحليلی) پايه چهارم ، سواد رسانه ای دهم و تاریخ پایه سوم
علی شهروی
معلم راهنمای پایه دهم، دبير جبر پايه دهم
محمد سمیع زاده
دبير ریاضی جدید پايه دهم
علی صدری
دبیر جبر و احتمال پايه سوم
محسن شهريان
دبير حسابان سوم
رضایی صدرآبادی
دبیر حل تمرین حسابان پایه سوم
احسان ايزدپناه
دبير ریاضیات گسسته پايه چهارم
فايل های درسی