معرفی
آرش بابایی
معلم راهنمای پایه دهم، دبير پژوهش نانو و شيمی، دبير شيمی پايه دهم
امیرحسین شعاعی
معلم راهنمای پایه یازدهم، دبیر شیمی پایه یازدهم
محمدرضا رکن الدینی
دبير شيمی پیش دانشگاهی
فايل های درسی