معرفی
آرش بابایی
دبير پژوهش نانو و شيمی، دبير شيمی پايه دهم
امیرحسین شعاعی
معلم راهنمای پایه یازدهم، دبیر شیمی پایه یازدهم
محمدرضا رکن الدینی
دبير شيمی پايه پیش دانشگاهی
فايل های درسی