معرفی
مصطفی حقگوی لسان
معلم راهنمای پايه دهم، دبیر تربیت بدنی پایه دهم
غلامرضا ملاپور
دبیر تربیت بدنی پایه دهم و یازدهم
مهراب عبدی
دبیر تربیت بدنی پایه یازدهم
رضا صوفیانی
دبیر تربیت بدنی پایه دوازدهم
فايل های درسی