معرفی
مصطفی حقگو
معلم راهنمای پايه دهم، دبیر تربیت بدنی١ پایه دهم
رضا صوفیانی
دبیر ورزش پایه سوم
غلامرضا ملاپور
دبیر ورزش پایه دهم و سوم
فايل های درسی