معرفی
علی اصغر حیدری فروز
معلم راهنمای پايه سوم، دبیر تعليمات دينی پایه سوم، دبیر هندسه پایه دهم
جواد حیدری
دبیر قرآن پایه دهم
سيد رضا ميرقاسمي
دبیر تعلیمات دینی پایه دهم
علی تفتی
دبیر دینی پیش دانشگاهی
فايل های درسی